Bel ons gratis: 0800 0200 962 Gratis brochure Thuisadvies Showroom bezoeken

Privacybeleid

Wanneer u uw contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mail en huisadres, bij ons achterlaat, slaan we deze gegevens op om u in de toekomst te helpen. Bijvoorbeeld om u een persoonlijk advies te geven over onze maatwerkoplossingen, onze collecties en om te vragen of een aankoop bevalt en of er nog wensen zijn. Daarnaast bewaren we uw gegevens voor het uitsturen van nieuwsbrieven en deelnemers van acties op de hoogte te houden van hun deelname.

Deze gegevens bewaren wij volgens de Europese richtlijnen van de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands vertaald als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Kort gezegd houdt het in dat we uw toestemming vragen voor het bewaren van uw gegevens. Daarnaast mag u ons ook altijd vragen om uw toestemming in te trekken, gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Wie zijn we

Naam bedrijf: Zwaluw Comfortsanitair B.V.
Website: https://www.veiligdouchen.nl
Inschrijfnummer KvK: 58658300
BTW-nummer: NL853128261B01
Telefoonnummer: 0800 0200 962
E-mail adres: [email protected]
Adres: Giek 17 | 3891KA Zeewolde

Het E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Postadres

Wij nemen enkel telefonisch contact met u op om u te informeren over producten, diensten, bij een gesloten overeenkomst én alleen wanneer we daarvoor toestemming hebben.

Telefoonnummer

Wij nemen enkel telefonisch contact met u op om u te informeren over producten, diensten, bij een gesloten overeenkomst én alleen wanneer we daarvoor toestemming hebben.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies) indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij u belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  • Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid opslag van gegevens

  • Op de hele website, ook de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. U kunt dit aangeven via ons e-mail adres: [email protected]

Contact

ls u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen via het volgende telefoonnummer: 0800 0200 962. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Verzoek tot inzage van persoonsgegevens

Wilt u een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens doen? Stuur dan een mail met uw verzoek naar [email protected]. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.